Afbouwen van schoolgebouw in Kerre-Serring

Nadat met de opbrengsten van eerdere Challenges een stuk grond gekocht is voor de bouw van een schooltje is nu een begin gemaakt met de bouw. Er zijn besprekingen geweest met de ouders van de kinderen, de schoolhoofd, de burgemeester en de ouderen van het dorp waar de plannen en de toekomst van het schooltje is besproken om zo rekening te kunnen houden met hun wensen en hoe zij kunnen meehelpen. Ze zijn erg blij met de hulp en de zekerheid dat de school zal kunnen blijven bestaan in hun dorp. We moeten nog 30.000 euro zien in te zamelen om het gebouw af te werken.
Naast 3 klassen voor het schooltje komt er ook een atelier waar jongeren die niet meer naar school kunnen of werkloos zijn opgeleid worden in naaien, batikken en houtbewerking. Er komt eveneens een lokaaltje waar éénmaal per week een dokter en verpleegster de zieke dorpelingen kunnen onderzoeken en helpen.
Er zal ruimte zijn voor stageplaatsen voor toekomstige leerkrachten (uit België of Nederland) zodat ook de kwaliteit van het onderwijs kan verbeteren. Meer info op: www.picca.be

  • Het doel van het project:

  • Wij geloven dat een verbetering van de toekomst van de kinderen in Gambia, begint bij onderwijs, en daarom willen wij ervoor zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs in het dorpsschooltje in Kerre-Serring aanmerkelijk verbetert. Dat verruimt de toekomst voor de talloze kinderen in dit stukje wereld.

 

The " Desert Lions "

email: desertlions@telenet.be