Het project "Save the children"

Vandaag de dag is elke derde geboorene in MongoliŽ arm! Duizenden kinderen gaan uit werken om hun families te onderhouden, in concurrentie met de volwassenen om beter werk. De duizenden straatkinderen zijn het resultaat van thuisloosheid en echtscheidingen.


Onderwijs

Twee uit elke drie Mongoolse kinderen missen een peuteronderwijs. De Charity voorziet leraren, ouders en kinderen van trainingsmateriaal en boeken. Vorig jaar hielpen zij om de kwaliteit van onderwijs voor 12.125 kleuter- en lage schoolkinderen te verbeteren door 485 peuterleraren in kind-gerichte onderwijs methodes op te leiden.

Vorig jaar betekende de Charity het verschil voor 2.593, nomadische, minderheids etnische en gehandicapte kinderen om naar de kleuter- of lage school te kunnen gaan door kleuterschool en mobiele leraren te verstrekken. Werkend met een lokale partner, verleenden zij de directe diensten voor 709 gehandicapte kinderen. Bovendien voorzagen zij ouders en hulpverleners van opleiding en informatie wat zo'n 2.000 gehandicapte is ten goede gekomen.

Beschermen van de kinderen

Het ruwe economische klimaat van MongoliŽ dwingt meer en meer kinderen in de dakloosheid en het gevecht om te overleven. De Charity helpt vooral die kinderen te beschermen die kwetsbaar zijn aan misbruik, geweld, uitbuiting en verwaarlozing.

Zij verleenden vorig jaar maatschappelijk werk, familiereunification, recreatie en de adviserende diensten voor 4.500 kinderen. Zij verstrekten fysiotherapie, massage, alsook spel en oefeningen voor 48 gehandicapte kinderen en hun families.

Luisteren naar de kinderen

De kinderen zijn betrokken bij de planning van, het uitvoeren van, de controle van en de evaluatie van hun activiteiten, in het bijzonder hun centra van communautaire aard. Zij waren zeer belangrijke partners in het bepleiten van een campagne om een nationaal systeem van de kindbescherming te ontwikkelen. Drie kinderen namen aan een debat van TV deel, waar zij te kennen gaven dat de kinderen moeten betrokken blijven in de besluiten die hun leven beÔnvloeden.

Meer informatie kan gevonden worden bij SaveTheChilderen.

Charity Details
Contact Tel: 0207 324 1716
Postal Address: 1 St John's Lane, London, EC1M 4AR United Kingdom
Contact Name: Olivia Zinzan
Charity Registration Number: 213890
-->